P Önlem İfadeleri

Ek-4 ÖNLEM İFADELERİNİN LİSTESİ
Tedarikçiler, SEA Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi ve 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, açıklık ve anlaşılabilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak aşağıdaki tabloda bulunan önlem ifadelerini seçer.

ÖNLEM İFADELERİ

 

Önlem ifadeleri — Genel

P101

Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P103 

Kullanmadan önce etiketi okuyun. 

 

Önlem ifadeleri — Tedbir

P201

Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202

Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P210

Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P211

Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

P220

Kıyafetlerden/…/yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın.

P221

Yanıcılarla/… karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.

P222

Hava ile temasına izin vermeyin.

P223

Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçının.

P230

… ile ıslak tutun.

P231

Asal gaz ile elleçleyin.

P232

Nemden koruyun.

P233

Kabı sıkıca kapalı tutun.

P234

Sadece orijinal kabında saklayın.

P235

Soğuk tutun. 

P240

Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.

P241

Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/…/malzeme kullanın.

P242

Sadece ateş almayan aletler kullanın.

P243

Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P244

Kısma vanalarını gres ve yağdan uzak tutun.

P250

Öğütme/şok/…/sürtünmeye maruz bırakmayın.

P251

Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

P260

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P261

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P262

Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P263 

Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.

P264 

Elleçlemeden sonra … ile iyice yıkayın.

P270 

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. 

P271 

Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P272 

Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. 

P273 

Çevreye verilmesinden kaçının. 

P280 

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

P281 

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 

P282 

Soğuk geçirmez eldiven/yüz kalkanı/gö koruyucu kullanın.

P283 

Ateş/alev dayanıklı/geciktirici kıyafet giyin. 

P284 

Solunum koruyucu giyin. 

P285 

Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.

P231+P232 

Asal gazla elleçleyin. Nemden koruyun. 

P235+P410

Soğuk saklayın. Güneş ışığından koruyun. 

 

 Önlem ifadeleri – Müdahale

P301 

Yutulması halinde: 

P302 

Cildin üzerinde olması halinde: 

P303 

Cildin(veya saçın) üzerinde olması halinde: 

P304

Solunması halinde:

P305

Gözle teması halinde:

P306

Giysi ile teması halinde:

P307

Maruz kalınma halinde:

P308

Maruz kalınma veya etkileşme halinde:

P309

Maruz kalınma veya kendini kötü hissetme halinde: 

P310

Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 

P311 

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 

P312 

Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 

P313 

Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun. 

P314 

Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. 

P315 

Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın. 

P320 

Özel acil müdahale gerekli (etikete bakın) 

P321 

Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 

P322 

Özel önlemler (etikete bakın) 

P330 

Ağzınızı çalkalayın. 

P331 

Kusturmayın. 

P332 

Cilt tahrişi oluşması halinde: 

P333 

Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: 

P334 

Soğuk suya batırın veya ıslak bandaja sarın. 

P335 

Ciltte kalan parçaları temizleyin. 

P336 

Donmuş kısımları ılık su ile eritin. Etkilenmiş alanı silmeyin. 

P337 

Göz tahrişinin geçmemesi halinde: 

P338 

Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. 

P340 

Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. 

P341 

Nefes almakta güçlük çekiyorsa, zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. 

P342  

Solunum bulgularının görülmesi halinde: 

P350 

Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.

P351

Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

P352

Bol sabun ve su ile yıkayın.

P353

Cildinizi su/duş ile durulayın.

P360

Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.

P361

Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın.

P362

Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P363

Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P370

Yangın çıkması durumunda:

P371

Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda:

P372

Yangın durumunda patlama riski.

P373

Yangın patlayıcılara ulaştığında, yangına MÜDAHALE ETMEYİN.

P374

Yangına makul bir mesafeden normal önlemler alarak müdahale edin.

P375

Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.

P376

Güvenli ise sızıntıyı durdurun.

P377

Gaz sızıntısına bağlı yangın: 

Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin.

P378

Söndürme için … kullanın.

P380

Alanı boşaltın.

P381

Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.

P390

Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin. 

P391 

Döküntüleri toplayın. 

P301+P310

YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P301+P312

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P301+P330+P331

YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.

P302+P334

DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.

P302+P350

DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.

P302+P352

DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  

P303 + P361 + P353

DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340

SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P304+P341

SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305 + P351 + P338

GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P306+P360

GİYSİ İLE TEMASI HALİNDE: Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın. 

P307+P311

Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P308+P313

Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P309+P311

Maruz kalınma veya kendini iyi hissetmeme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P332 +P313

Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P333+P313

Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P335+P334

Parçacıkları cildinizden hafifce temizleyin. Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.  

P337+P313

Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.  

P342+P311  

Solunum bulguları gösterirse: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P370+P376

Yangın durumunda: Güvenli ise sızıntıyı durdurun.

P370+P378

Yangın durumunda: Söndürme için … kullanın.

P370+P380

Yangın durumunda: Alanı boşaltın.  


P370 +P380 +P375  

Yangın durumunda: Alanı boşaltın. Patlama riskine karşı yangınla uzaktan savaşın.

P371 +P380 +P375

Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda: Tahliye alanı. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.

 

 Önlem ifadeleri — Depolama

P401

… depolayın.

P402

Kuru yerde depolayın.

P403

İyi havalandırılan yerde depolayın.

P404  

Kapalı kapta saklayın.

P405

Kilit altında saklayın.

P406

Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip … kapta depolayın.

P407

Yığınlar/paletler arasında hava boşluğu temin edin.

P410  

Güneş ışığından koruyun.

P411

oC/…oF aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.

P412

50 oC/122oF aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

P413

oC/…oF aşmayacak sıcaklıklarda … kg/… lbs’den büyük  kütle miktarları halinde depolayın.

P420

Diğer malzemelerden uzakta depolayın.

P422

İçindekileri … altında depolayın.

P402+P404

Kuru alanda depolayanız. Kapalı bir kapta depolayın.

P403+P233

İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P403+P235

İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

P410+P403

Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.

P410+P412

Güneş ışığından koruyun. 50 oC/122oF aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

P411+P235

oC/…oF aşmayacak sıcaklıklarda depolayın. Soğuk tutun.

 

 

Önlem ifadeleri  — Bertaraf

P501

İçeriği/kabı … bertaraf edin.

P502

Geri dönüşüm/ Geri kazanım için üreticinizden/tedarikçinizden bilgi talep edin.