KKDİK Uyum Hizmetleri

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği (KKDİK) Uyum Hizmetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete'de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) yayımlanmıştır.

KKDİK yönetmeliği amacı;
 • İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak 
 • Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek
 • Rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
KKDİK yönetmeliği kapsamı;
Maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar. (YILDA 1 TON VE ÜZERİ)

KAYIT;
 • Maddelerin ön-kayıt süreci 23.12.2017 tarihinde başlamış olup, 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.
 • Kayıt süreci 01.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.
 • Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) 
 • Teknik dosya – Ek-6 Güvenlik Bilgi Formu – Ek-2
 • Kimyasal Güvenlik Raporu – Ek-1 
 • Tonaja göre fiziko-kimyasal, toksikolojik, eko-toksikolojik bilgiler – Ek-7,8,9,10
 • REACH’e kaydı yapılmış maddelerin, KKS’ye de kaydı yapılacaktır.
 • KKS’ye girelen bilgiler Türkçe dilinde olmalıdır.
TEK TEMSİLCİ ve ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİ nedir?
KKDİK Tek Temsilci, Türkiye dışında bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişinin, karşılıklı anlaşmaya vararak KKDİK kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere atadığı Türkiye içindeki yerleşik gerçek veya tüzel bir kişidir.
 
KKDİK yönetmeliğine göre ön kayıt/kayıt işlemleri sadece Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler tarafından yapılabildiğinden, Türkiye’ye kimyasal ihraç eden şirketler, Türkiye’deki ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliğine uyumunu sağlamaları ve bilgi gizliliğini sağlamak için Tek Temsilci (OR) atayabilirler.

Üçüncü Taraf Temsilci, Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulması ve test maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.
KKDİK YÖNETMELİĞİNDEN MUAFİYETLER:
 • Yıllık ortalama tonajı 1 tonun altında kalan maddeler
 • REACH Yönetmeliği Ek IV ve V kapsamındaki maddeler
 • Herhangi bir işlem görmemesi koşuluyla transit maddeler.
 • Polimerler (ancak polimerin üretiminde kullanılan monomerler muaf değil.)
 • Radyoaktif maddeler ve karışımlar
 • Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler
 • İzole olmayan ara maddeler
 • Zararlı maddelerin ve zararlı karışımların demiryolu, karayolu, iç suyolu, denizyolu veya havayolu ile taşınması 
 • Atıklar 
 • Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar
Lisam Systems Türkiye olarak, şirketiniz ve ithalatçılarınız için sunduğumuz KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki hizmetlerimiz;
 • Tek Temsilcilik
 • ÖN MBDF 
 • Kayıt 
 • Piyasaya arz varsa GBF hazırlanması ve dağıtılması 
 • Tedarik zinciri boyunca iletişim
 • Kasıtlı salınım yapan maddeler için kayıt 
 • Eşya içerisinde yüksek önem arz eden maddeler varsa ve madde yılda 1 ton ve üzerinde ü/i ise bildirim
 • Kapsam tanımlama
 • Maddelerin ön kaydının / kaydının yapılması
 • Kapsamlı Çalışma Özeti, Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Raporu Türkçe çevirileri
 • Kimyasal Değerlendirme Uzmanı gerektiren işlemler
 • KKDİK Uyumlu GBF ve Genişletilmiş-GBF hazırlanması 
 • Üçüncü taraf temsilcilik ve Güvenilir Taraf (Trustee) hizmetleri