KKDİK Uyum Hizmetleri

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği (KKDİK) Uyum Hizmetleri


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete'de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) yayımlanmıştır.

lisam

 

  KKDİK yönetmeliği amacı;

lisam İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak,
lisam Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek
lisam Rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir

  KKDİK yönetmeliği kapsamı;

lisam Maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar. (YILDA 1 TON VE ÜZERİ)

  KKDİK Kayıt Süreci

lisam Maddelerin ön-MBDF (KKDİK Ön-Kayıt) süreci 23.12.2017 tarihinde başlamış olup, 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.
lisam KKDİK kayıt süreci 01.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.
lisam REACH’e kaydı yapılmış maddelerin, KKS’ye de kaydı yapılacaktır.

 

  TEK TEMSİLCİ ve ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİ nedir?

lisam KKDİK Tek Temsilci, Türkiye dışında bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişinin, karşılıklı anlaşmaya vararak KKDİK kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere atadığı Türkiye içindeki yerleşik gerçek veya tüzel bir kişidir.
lisam KKDİK yönetmeliğine göre ön kayıt/kayıt işlemleri sadece Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler tarafından yapılabildiğinden, Türkiye’ye kimyasal ihraç eden şirketler, Türkiye’deki ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliğine uyumunu sağlamaları ve bilgi gizliliğini sağlamak için Tek Temsilci (OR) atayabilirler.
lisam Üçüncü Taraf Temsilci, Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulması ve test maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

  KKDİK Yönetmeliği Muafiyetler

lisam Yıllık ortalama tonajı 1 tonun altında kalan maddeler,
lisam KKDİK Yönetmeliği Ek IV ve V kapsamındaki maddeler
lisam Herhangi bir işlem görmemesi koşuluyla transit maddeler,
lisam Polimerler (ancak polimerin üretiminde kullanılan monomerler muaf değil.)
lisam Radyoaktif maddeler ve karışımlar,
lisam Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler
lisam İzole olmayan ara maddeler,
lisam Zararlı maddelerin ve zararlı karışımların demiryolu, karayolu, iç suyolu, denizyolu veya havayolu ile taşınması,
lisam Atıklar,
lisam Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar. 

  KKDİK Yönetmeliği Kapsamındaki Hizmetlerimiz;

lisam Tek Temsilcilik,
lisam ÖN MBDF (KKDİK Ön-Kayıt),
lisam KKDİK kapsamında kayıt, 
lisam Piyasaya arz varsa GBF (MSDS) hazırlanması ve dağıtılması,
lisam Tedarik zinciri boyunca iletişim,
lisam Kasıtlı salınım yapan maddeler için kayıt,
lisam Eşya içerisinde yüksek önem arz eden maddeler varsa ve madde yılda 1 ton ve üzerinde ü/i ise bildirim,
lisam Kapsam tanımlama,
lisam Maddelerin ön kayıt / kaydının yapılması,
lisam Kapsamlı Çalışma Özeti, Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Raporu Türkçe çevirileri,
lisam Kimyasal Değerlendirme Uzmanı gerektiren işlemler,
lisam KKDİK Uyumlu GBF ve Genişletilmiş-GBF hazırlanması,
lisam Üçüncü taraf temsilcilik ve Güvenilir Taraf (Trustee) hizmetleri,