ECHA Kimyasal Kütüphanesi (REACH Study Result Veritabanı)

REACH (ECHA) Veri Tabanı


 

REACH çalışma sonuçları, REACH düzenlemesi kapsamında ECHA'ya sunulan gizli olmayan madde verilerinin bir koleksiyonudur.
REACH çalışma sonuçları, fiziksel-kimyasal özellikler, CLP sınıflandırmaları ve ekotoksikoloji ve toksikolojik bilgilerle ilgili çalışmaların sonuçlarını içermektedir.
ExESS 19.1 sürümünde, kimyasal yönetim ile ilgilenen tüm müşteriler için geniş bir veri alt kümesi ürün kütüphanesi olarak bulunmaktadır.
REACH çalışma sonuçları ürün kütüphanesi CDP'den indirilebilir ve ExESS Navigator'da görünür.
SDS AB'nin (REACH Ek II) ayrıntılı şablonunda, Bölüm 1 a EC-No, CAS-No ve Product UUID'de arama yapmanıza olanak sağlayan “REACH çalışma sonucu eşleşmesini bul” düğmesi mevcuttur.
 

 Aşağıdaki 86 alan ExESS ile eşleştirilir:

Section *

Field

1.1 Identification

 
 

EC-No.

 

IUPAC name

 

Name

 

REACH study result dossier UUID

 

Substance type

 

2.1 GHS

 

EUH-statements

 

M-Factor acute (CLP)

 

M-Factor chronic (CLP)

 

Signal word (CLP)

 

Specific concentration limits (CLP)

4.1 Appearance / physical state / colour

Physical state

4.2 Melt point / freezing point

Melting point

4.22 Viscosity

Viscosity, dynamic

 

Viscosity, kinematic

4.3 Boiling point

Boiling point

4.4 Density

Density

 

Relative Density

4.6 Vapour pressure

Vapour pressure

4.11 Flash point

Flash point

4.20 pH

pH

6 Ecological information

PNEC aqua (freshwater)

 

PNEC aqua (intermittent, freshwater)

 

PNEC aqua (intermittent, marine water)

 

PNEC aqua (marine water)

 

PNEC oral (secondary poisoning)

 

PNEC sediment (freshwater)

 

PNEC sediment (marine water)

 

PNEC sewage treatment plant

 

PNEC soil

6.1.1 Short-term toxicity to fish

LC50 fish 1 

 

LC50 fish 2

 

NOEC chronic fish.                      

6.1.3 Short-term toxicity to aquatic invertebrates

EC50 Daphnia 1

 

EC50 Daphnia 2

 

EC50 other aquatic organisms 1

 

EC50 other aquatic organisms 2

6.1.4 Long-term toxicity to aquatic invertebrates

LOEC (chronic)

 

NOEC (chronic)

6.1.5 Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria

EC50 72h algae (1)

 

EC50 72h algae (2)

 

EC50 96h algae (1)

 

EC50 96h algae (2)

7 Ecotoxicological information

Acute - local effects, dermal

 

Acute - local effects, dermal

 

Acute - local effects, inhalation

 

Acute - local effects, inhalation

 

Acute - systemic effects, dermal

 

Acute - systemic effects, dermal

 

Acute - systemic effects, inhalation

 

Acute - systemic effects, inhalation

 

Acute - systemic effects, oral

 

Long-term - local effects, dermal

 

Long-term - local effects, dermal

 

Long-term - local effects, inhalation

 

Long-term - local effects, inhalation

 

Long-term - systemic effects, dermal

 

Long-term - systemic effects, dermal

 

Long-term - systemic effects, inhalation 

 

Long-term - systemic effects, inhalation 

 

Long-term - systemic effects,oral 

7.2.1 Acute toxicity: oral

LD50 oral

 

LD50 oral rat

7.2.2 Acute toxicity: inhalation

LC50 inhalation rat (mg/l)

 

LC50 inhalation rat (ppm)

7.2.3 Acute toxicity: dermal

LD50 dermal rabbit

 

LD50 dermal rat

7.5.1 Repeated dose toxicity: oral

LOAEL (oral, rat, 90 days)

 

NOAEL (oral, rat, 90 days)

 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days)

 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days)

7.5.2 Repeated dose toxicity: inhalation

LOAEC (inhalation, rat, gas, 90 days)

 

LOAEC (inhalation, rat, vapour, 90 days)

 

LOAEC (inhalation, rat,dust/mist/fume, 90 days)

 

NOAEC (inhalation, rat, dust/mist/fume, 90 days)

 

NOAEC (inhalation, rat, gas, 90 days)

 

NOAEC (inhalation, rat, vapour, 90 days)

7.5.3 Repeated dose toxicity: dermal

LOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days)

 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days)

7.7 Carcinogenicity

NOAEL (chronic, oral, animal/female, 2 years)

 

NOAEL (chronic, oral, animal/male, 2 years)

7.8 Toxicity to reproduction

LOAEL (animal/female, F0/P)

 

LOAEL (animal/female, F1)

 

LOAEL (animal/male, F0/P)

 

LOAEL (animal/male, F1)